Prawo jest po to, by nam służyło. Nasza rola w tym, by było po Twojej stronie.

Z. Gadzinowska