Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, tyczy się to także kwestii wynagrodzenia. Poniżej podaliśmy cztery główne formy ustalania sposobu płatności honorarium adwokackiego, które możemy ustalić w zależności od porozumienia z klientem.

Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju sprawy i czasu jej trwania oraz wymaganego nakładu pracy.

Wynagrodzenie ustalane jest z klientem indywidualnie, przy uwzględnieniu jego potrzeb oraz wymaganego nakładu pracy.

  1. wynagrodzenie ryczałtowe – jednorazowa zapłata za całość postępowania w danej instancji przed sądem, bądź organem administracyjnym.
  2. w sprawach polegających na obsłudze podmiotów gospodarczych można zastosować rozliczanie godzinowe za każdą rozpoczętą godzinę pracy kancelarii.
  3. w przypadku stałej obsługi podmiotów gospodarczych stosowane jest także ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne.
  4. success fee (tzw. premia za sukces) – wynagrodzenie polegająca na uzależnieniu jego wysokości od powodzenia sprawy.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności honorarium na raty lub uzależnienie jego wysokości w części od powodzenia sprawy w formie tzw. premii za sukces (success fee).
Wynagrodzenie co do zasady nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych, podatków, kosztów tłumaczeń itp.
Wstępny szacunek wysokości wynagrodzenia można uzyskać w trakcie porady prawnej lub po wypełnieniu formularza w zakładce „Kontakt„.